AAN DE SLAG


De coaching vindt plaats op de praktijk, thuis, of in overleg op de school van het kind.

Om de begeleiding meer kans op succes te geven, is het goed om een idee te hebben van waaruit jullie hulpvraag ontstaat. Daarom is het fijn als de vragenlijst wordt ingevuld.

Op de vragenlijst beschrijf je de beginsituatie van jouw kind, zodat we goed voorbereid van start gaan. In een persoonlijk gesprek bespreken we onder andere de hulpvraag en waar de uitdagingen voor jouw kind liggen. Dit oriënterend gesprek is geheel vrijblijvend. 


De sessies vinden plaats eens in de 2 à 3 weken. Na een sessie krijgt je kind oefeningen mee naar huis, om samen aan te werken. Na ongeveer 10 behandelingen vindt er een evaluatie plaats. Dan moet er al voortgang zichtbaar zijn. Zo niet, dan passen we de oefeningen aan. Een sessie duurt 60 min.

Op verzoek maak ik een verslag van de sessie, hieraan zijn kosten verbonden. 

Tarieven

Kennismakingsgesprek 30 min.           kosteloos


Wereldspel Observatie Onderzoek     60 min € 75,-


Coachsessie Kernvisie  methode        60 min € 95,-


Taalvaardig
Kennismakingsgesprek 30 min.          kosteloos

⋒ Een stappenplan op maat (ongeveer 10 persoonlijke sessies)

⋒ Om de 2-3 weken een gezamenlijke sessie, incl. ouder

⋒ Materialen om mee te oefenen thuis *

⋒ Spiekbriefjes om makkelijker te oefenen

⋒ 24/7 online ondersteuning bij je vragen

Het programma Taalvaardig (zoals hierboven beschreven) heeft een eenmalige investering van € 785,00 
- drie termijnen van € 270,00 is mogelijk

Overige diensten
Verslaglegging                                        € 50,- per verslag
Observatie of gesprek op school *     € 20,00 per 15 min


Lezing / Workshop op school              Op aanvraag
         - workshop kennismaken met de LEREN-Leren methode
         - workshop kennismaken met Taalvaardig
         (bijvoorbeeld tijdens een studiemiddag)
Informatiebijeenkomst ouders           Op aanvraag
Reiskosten buiten Lelystad                  € 0,50 per km

* letterblokjes, fiches ( smileys, pijltjes, hartjes) in bijbehorend formaat, wisbordje + stift, alfabetkaart

* Ter ondersteuning op
school

Wanneer kinderen op school niet of nauwelijks vooruitgaan met lezen, bied ik aan om eens  mee te kijken. Ik kijk dan eerst welke hulp er tot nog toe gegeven is. 

Daarna bekijk ik hoever de motoriek en het kortetermijngeheugen van een kind ontwikkeld zijn. Dit doen we door spelletjes te spelen, te kleuren en te bouwen. 

Deze observatie gaat in overleg met de ouders en de school. 

ONTDEK JE TALENT


Als je je talenten kent en ze verder ontwikkelt, voel je je krachtiger, heb je meer zelfvertrouwen & gaat het makkelijker op school.

Voor wie?

Leren op de manier die het beste bij je past


Eigenwijzje richt zich op kinderen met een hulpvraag die gerelateerd is aan leren: lezen (spelling), schrijven en rekenen. Vanuit de Kernvisie methode en Leren-leren, vinden we wat nodig is om te leren vanuit de talenten die al in het kind aanwezig zijn.


Met het programma Taalvaardig hoeft een kind niet meer nadenken over bekende woorden. Energie kan in het schrijven van een verhaal gestopt worden. Hij doorziet de opbouw en structuur van woorden, waardoor ook onbekende woorden goed worden geschreven. Er is zelfvertrouwen om verder te leren. 

Eigenwijzje werkt met kinderen die gericht met lezen, schrijven en rekenen bezig zijn: vanaf groep 4.

unsplash